Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Bóg zaprasza człowieka

BÓG ZAPRASZA CZŁOWIEKA DO PEŁNI SZCZĘŚCIA

ADORACJA

Codziennie wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą, kreśląc na naszym ciele znak krzyża i wypowiadając słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W ten sposób powierzamy się Bogu żyjącemu, przypominając sobie jednocześnie, że nasze ciało jest świątynią Jego obecności. Wielka to tajemnica i trudna do ogarnięcia naszym kruchym umysłem.

Pieśń

Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, w kolejny pierwszy piątek przyszliśmy, by w pokorze naszych serc uklęknąć przed Twoim Majestatem i – świadomi naszej kruchości, małości – oddać Ci hołd. Przychodzimy, aby się zadumać, zamyślić nad tajemnicą życia Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. Wkrótce będziemy przeżywać uroczystość Trójcy Przenajświętszej, toteż dzisiejsza adoracja budzi w naszych sercach i umysłach jeszcze jedno pytanie: Kim jest Bóg, jeśli jest jeden, a jednak trojaki; trojaki, a jednak jeden?

Pieśń

Panie, tak się zastanawiam, czy nie ma tu sprzeczności? Kiedy próbuję znaleźć odniesienie do jedności w wielości w otaczającym mnie świecie, to zauważam, że jedność w wielości nie zawiera sprzeczności, ale zdaje się być prawem i miarą doskonałości rzeczy i zjawisk przyrodniczych. Chociażby woda: występuje w trzech postaciach: płynnej, lotnej i stałej. Albo energia elektryczna: występuje jako siła poruszająca, oświetlająca i ogrzewająca. Jeszcze inny przykład: trzy muzyczne dźwięki składają się na jeden akord. Panie, na podstawie tych porównań mogę powiedzieć, że Ty jako Bóg w Trójcy Jedyny jesteś tajemnicą, ale nie mogę powiedzieć, że jesteś sprzecznością. Jesteś tajemnicą nigdy do końca nie poznaną i nigdy nie zgłębioną, ale każdy, kto chce, może Cię poznać na tyle, na ile mu się objawisz. Ja też mogę to uczynić na miarę mojego rozumu, a nade wszystko na miarę mojego serca.

Pieśń

Liturgia Słowa uroczystości Trójcy Przenajświętszej ukazuje zbawcze działanie trzech Osób Boskich wobec człowieka. Człowiek ze swej natury skierowany jest na nawiązywanie relacji z drugą osobą, także dlatego, że nosi w sobie podobieństwo do samego Boga. W naturze człowieka odbija się niejako wewnętrzne życie Boga, który nie jest odwiecznym samotnikiem. W Bogu istnieje wspólnota Osób. Jest to wspólnota pełni szczęścia, miłości, twórczej mocy i substancjalnej jedności. Do tej wspólnoty życia zaprosił nas Bóg w chwili naszego chrztu.

Pieśń

W czasie dzisiejszej adoracji otrzymuję, Panie, zaproszenie do udziału w Twoim życiu. Jestem przynaglony, by obudzić w sobie duchowe siły witalne, przykryte warstwą kurzu obojętności, niewiary, przyzwyczajeń, presji otoczenia, pychy, chorej ambicji, grzechu. Jestem zaproszony do udziału w szczęściu samego Boga!

Pieśń

Przez pasmo doczesności mam jak najlepiej przygotować się do wiecznej uczty Baranka w niebie, w „domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele”. Duch Boży podtrzymuje we mnie niezłomną nadzieję na przyszłość; nie tylko na tę bliską, ale nade wszystko na tę ostateczną przyszłość. Nadzieja ta stanowi fundament, na którym opiera się wierzący, a „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. Wiem, Panie, że w tej wypowiedzi świętego Pawła nie chodzi o nadzieję na życie bez żadnych problemów. Przeciwnie, musi się ona narodzić pośród przeciwności. Każdy wierzący jest pełen nadziei, bo nadzieja chrześcijańska znajduje siłę w wierze w Boga, w miłości Boga, która staje się konkretna w darze Ducha Świętego. To On sam – zgodnie z obietnicą Chrystusa – ma doprowadzić mnie i każdego wierzącego do całej Prawdy.

Pieśń

Boże Ojcze, Ty jesteś Miłością. Miłość stanowi Twoje życie i szczęście. Powodowany miłością, zechciałeś i nas powołać do życia i do szczęścia. Posłałeś nam swego Syna – Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Otrzymaliśmy Pocieszyciela – Ducha Miłości, dzięki któremu pełni wewnętrznego pokoju możemy wołać: Abba – Ojcze!

Pieśń

Panie, jak bardzo pochylasz się nad człowiekiem! Jak bardzo pochylasz się nade mną, który tak często Twoją miłość odrzucam, gardzę nią, a szukam namiastek miłości – w różnej formie.

Dzisiaj, klęcząc przed Twoim Majestatem, pragnę skruszyć swe serce i wołać: „Panie, uczyń serce moje, według Serca Twego!”. Panie, chcę być otwarty na to Twoje pełne miłości zaproszenie. Pomóż mi przyjąć ofertę Twojej miłości; niech ma ona odzwierciedlenie w moim życiu.

Pieśń na zakończenie