Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Tekst na dziś

Gdy jesteś radosny

Ps 33, 92, 98, 100, 145,150;

Łk 1, 46- 56; Flp 4, 4-7; Iz 61, 10-11

Gdy chcesz dziękować

Ps 30,34,65,111,117,138;

Łk 17, 11-19; Kol 3, 12-17; Wj 15, 1-21

Gdy zwyciężasz

Rz 8,31-39, 1J 1, 4-9

Gdy jesteś wdzięczny

1 Tes 5, 18; Hbr 13, 15

Gdy potrzebujesz Boga

Pwt 6, 4-5; Joz 22, 5; Iz 9, 5-6; Ps 3

Gdy potrzebujesz Bożej pomocy

Flp 4, 6; Flp 4,19

W modlitwie

Łk 11,1-13; 1J 5, 14-15

Gdy chcesz się modlić

Ps 19, 23, 62, 89, 95;

Mt 6, 5-15; Łk 11, 1-4

Gdy ciężko ci się modlić

Mt 18, 19-20

Gdy nie czujesz potrzeby modlitwy

Jk 5, 13-16; 1 Tes 5, 17; Jud 1, 20-21

Gdy nie wiesz jak się modlić

Rz 8, 26-30; Ps 130; Ef 6, 17-18

Gdy Bóg wydaje ci się dalekim

Ps 139; Iz 45, 15-24; Iz 55, 6-9

Gdy potrzebujesz pokoju wewnętrznego

Ps 4,34,46,85,131; Łk 10, 38-42; Ef 2, 14.18; Mt 6, 19-34; Flp 4, 6-7; 1P 5, 6-7; Rz 5, 1-5; J 14, 1-4; J 16, 33; 1Kor 4, 30; Jk 1, 5

Gdy przygniatają cię troski i tracisz poczucie sensu życia

Syr 16, 17-24. 14; Syr 40, 1-17, J 16,33

Gdy potrzebujesz wskazówek jak żyć

Rz 12; Flp 4, 11-13

Modlitwa o mądrość

Mdr 8, 1-19; Mdr 9, 1-18; Koh 7, 7-22;

Syr 19,20-30; 1Kor 1, 30; Jk 1, 5

Gdy ci ciężko podołać obowiązkom

Jos 1; Flp 4, 13

Gdy jesteś leniwy

Prz 6, 6-11; Prz 24, 30-34; Syr 22,1-2

Gdy spotkało cię nieszczęście

Łk 8, 22-25

Gdy zgrzeszyłeś

Ps 51, 106, 130; J 8, 1-2; Łk 15,18-19; Łk 16, 1-10;

Gdy zbytnio ufasz sobie

Prz 3, 1-12; Koh 3, 18-22; Syr 11, 11-28; Syr 18,8-14

Gdy jesteś zniechęcony

Iz 55; Mt 5, 11-12; 2 Kor 4, 8-18; Flp 4, 4-7

Gdy jesteś znużony

Mt 11,28-30; 1 Kor 15,58; Ga 6, 9-10

Gdy jesteś zmęczony

Ps 4; 127, 1-2; 128,1-2; Mt 11,28-30

Gdy jesteś niespokojny

Mt 6, 19-34; Flp 4,6; 1P 5,6-8

Gdy nic mi się nie udaje

Prz 3,5-8; Iz 40, 27-31

Gdy ogarnia cię złość

Prz 4, 14-19; Syr 27,28-30. 12

Otoczenie mnie złości

Rz 12,3-13; Rz 14, 1-12

Gdy jesteś zdenerwowany

Kol 3, 5-17

Gdy nic mi się nie chce

Ga 5, 16-26; 1Tm 6,11-16

Gdy czuje się winnym

Ezd 9,6-15; Ez 33, 10-11

Czuje się wykorzystywany

1 Kor 7, 17-24; Iz 25,1-5

Gdy trudno mi wybaczyć

Mt 6, 12-15; Mt 18, 21-35; Łk 17, 3-4; Rz 15, 1-13;

Ef 4, 25-32