Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Adoracja dla młodzieży na Wielki Czwartek II

ADORACJA NA WIELKI CZWARTEK DLA MŁODZIEŻY

Śpiew: DZIĘKI CI PAN

Monika Binda

Panie Jezu obecny tak realnie i prawdziwie wśród nas pod postacią Chleba .Klęcząc przed oddaję Ci najgłębszą cześć dziękczynienie i uwielbienie za to co przed chwilą się dokonało. Jeszcze brzmią nam w uszach słowa które wypowiedziałeś do swoich Apostołów; Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, za was wydane ....Bierzcie i pijcie ,to jest moja Krew za grzechy wylana.... A potem ...To czyńcie na moją pamiątkę.... Boże ...Ojcze...Oto wielka Tajemnica naszej wiary, tak wielka ,że trudno ją pojąć, trudno ją zrozumieć...Dlatego chylimy nasze głowy w pokornym uwielbieniu i adoracji...! w tej chwili pragniemy Ci podziękować za tę ogromną Tajemnicę Twojej miłości. 

Będziemy powtarzać: Bądź uwielbiony o Chryste... 

- za tajemnice ostatniej wieczerzy ... 

- za Sakrament Eucharystii... 

- za każdą Mszę Świętą.... 

- za Twoją nieustanną obecność wśród nas...

- za każdą Komunię Świętą... 

- za ustanowienie sakramentu kapłaństwa... 

- za tylu wspaniałych kapłanów, którzy z miłością i poświęceniem sprawują pamiątkę naszego odkupienia 

- za naszego Księdza Proboszcza.... 

- za tych kapłanów przez których prowadzisz nas do Ojca ... 

- za wszystkich misjonarzy którzy z dala od swojej Ojczyzny głoszą orędzie miłości... 

Śpiew: SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE

Karolina Worek

Panie Jezu podczas Ostatniej wieczerzy kiedy miałeś zasiąść do stołu uczyniłeś coś co zebranych tam apostołów przyprawiło o zdumienie .Pismo święte mówi, że gdy z nastaniem wieczoru wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował ....

Wstał od wieczerzy i złożył szaty . A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał .Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem którym był przepasany ....

A kiedy umył im nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich; Czy rozumiecie co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie bo nim jestem. Jeżeli więc ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi to i wyście powinni sobie umywać nawzajem nogi. Dałem wam bowiem przykład ,abyście i wy tak czynili jak Ja wam uczyniłem. PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM.... 

Czy można bardziej miłować niż On? 

Śpiew: UBI CARITAS

Ania Zawalska

Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich.... 

A On oddał życie za nas gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi Jego... 

Wpatrując się w mękę Zbawiciela uczmy się miłości, minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu. Trudna to nauka i wyjątkowa szkoła... Bo Jezus Nauczyciel nigdy nie stawia ocen niedostatecznych, ale dla każdego ma czas nad każdym się pochyla, każdemu z osobna chce wytłumaczyć, że kochać to znaczy powstawać nawet z najcięższych upadków ,że miłować to znaczy służyć, że nigdy nie jest za późno...że bliźni to On właśnie i że każda nawet najmniejsza ofiara ma sens. 

Śpiew: MISERICORDIAS DOMINI  

Będziemy powtarzać: PRZEBACZ MI PANIE

- za to, że nie pamiętam w życiu codziennym o miłości ...PRZEBACZ MI PANIE . 

- za to, że żyję tak jakby Ciebie nie było .. 

- za to, że ustami wyznaję, że Cię kocham, ale w sercu wołam ukrzyżuj Go ...

- za to, że w potrzebujących nie widzę Ciebie ....

- za to, że krzywdzę słabszych ... 

- za to, że widzę źdźbło w oku swego brata a belki we własnym nie dostrzegam ... 

- za to, że wzgardziłem Twój ą miłością..... 

Mirek Górny

A teraz Panie gdy dokonałeś Wielkiego dzieła w wieczerniku przyszedł czas aby się wypełniło pismo dlatego opuszczasz wieczernik i idziesz do ogrodu Oliwnego aby się modlić... Zachęcałeś apostołów by modlili się i czuwali wraz z Tobą ale oni zasnęli ze smutku. Jednej godziny nie mogli czuwać z Tobą. A Ty sam pozostając doświadczyłeś samotności i trwogi konania, gdy dusza Twoja smutna była aż do śmierci. Doświadczając opuszczenia i samotności, ogarniałeś sercem wszystkich, którzy przyjdą, a więc każdego z nas. 

Dzisiaj gromadzimy się przed Tobą, aby swoją modlitwą miłością i obecnością wypełnić Twoją samotność przeżywaną w dzień przed męką. U boga nie ma czasu , więc zawsze możemy być przy Tobie na każdym etapie Twego życia i męki. Chcemy dzisiaj rozważać Twoją ofiarę i nasz w niej udział. Udziel nam Jezu , Twojego Ducha Świętego, aby On modlił się w naszych sercach. Aby otworzył dusze nasze na Twoje światło 

Śpiew:  NIE BÓJ SIĘ

Dominika Śliwa

Twoja ofiara i męka, Panie nie ograniczają się do krzyżowej drogi i śmierci na Golgocie, ale rozciągają się na całe Twoje życie. W Getsemani Twoja męka dochodzi do szczytu bo koncentruje się w niej ofiara wszystkich lat od Twoich narodzin ,aż do śmierci, która Cię czeka jutro. 30 lat ciszy Nazaretu i 3 lata nauczania, cudów uzdrowień i wskrzeszeń. To codzienne dawanie siebie - ofiara modlitwy, umęczenia, gdy nawet na posiłek i sen nie miałeś czasu, to nie podoba się faryzeuszom i uczonym w piśmie 

Panie - i ja nie chcę mieć udziału w tej ofierze. Ale przyjmij moje dawanie siebie ludziom. Przyjmij moje wysiłki dzielenia się doświadczeniem i bogactwem, które pozwoliłeś mi zdobyć. Naucz mnie pokory bym umiał jak Ty dawać cicho bez szukania swojej chwały. Ofiaruję Ci Panie trud moich rąk, zmęczenie, codzienny wysiłek ciała i umysłu. Niech będą miłą dla Ciebie ofiarą składaną w jedności z Twoją jedyną zbawczą ofiarą jako okup za nasze grzechy. 

Śpiew: PODNIEŚ MNIE JEZU

Jezus będzie konał aż do skończenia świata ; nie wolno nam odpoczywać przez ten czas -powiedział Pascal. Panie Jezu oblany krwawym potem, udręczony i pogodzony z wolą Boga chcę wejść z Tobą w sferę słabości i cierpienia, bólu ofiary i krzyża, ale chcę być z Tobą ,bo Cię kocham, bo jesteś moim Bogiem i Panem, bo umiłowałeś mnie i cierpiałeś dla mnie i za mnie. Dlatego nad całym moim życiem rozciągam Twoje słowa z Ogrodu Oliwnego :Nie moja wola ale Twoja niech się stanie Boję się ale chcę trwać chcę być z Tobą, chcę zostać z Tobą w Getsemani skoro Ty pocisz się Krwawym potem. Przyjmij Jezu umęczony, moją samotność mój lęk moje wewnętrzne zmaganie, moją walkę o Twoje miejsce w moim sercu. 

Śpiew; ROZPIĘTY NA RAMIONACH

Beata Bajak

„On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca  uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego . Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, A w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce ,każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, A Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją; Tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; A kto się przejmuje Jego losem. Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć . Grób mu wyznaczono między bezbożnymi I w śmierci był na równi z bogaczem - chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem .Jeśli On wyda swe życie na Ofiarę za grzechy, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu , ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. 

/chwila ciszy /

Kamil Duc

Umiłowawszy swoich ,do końca ich umiłowałeś, Panie. Oddałeś swoje życie jako Ofiarę przebłagalną za każdego człowieka, bez wyjątku. Panie naucz mnie ofiary, napełnij moje serce duchem gorliwości i oddania, by niepodzielnie oddać się Tobie. Chcę dawać coraz więcej i lepiej. Daj mi łaskę, bym każde cierpienie i trud, doświadczenie i próbę, niezrozumienie i osamotnienie zamieniał w swoim sercu na dar ofiarny i składał nieustannie na ołtarzu gdzie w każdym czasie uobecnia się Najświętsza Ofiara. Ty umarłeś za mnie, a ja z kolei oddaję Ci moją istotę, aby w zjednoczeniu z Tobą i Twoją ofiarą przyczyniać się do zbawienia świata. 

Ofiaruję Ci Panie, siebie, modląc się żarliwie i serdecznie .... 

- za wieczny niepowrót zmarłych, 

- za konających bezsilność, za smutek niezrozumianych, za beznadziejnie proszących, 

- za słabych, bitych ,gnębionych, 

- za tych co usnąć nie mogą za tych co śmierci się boją, za wszystkich mieszkańców świata 

- za ich kłopoty i frasunki, troski przykrości, zmartwienia 

- za niepokoje i bóle tęsknoty i niepowodzenia, 

- za każde drgnienie najmniejsze co nie jest szczęściem i radością. 

Śpiew: UWIELBIAJCIE PANA

Boże Ojcze wszechmogący, przyjmij nieskończoną ofiarę Twojego Syna za życie świata a w niej zanurzoną kroplę mojej ofiary ... 

Trójco Przenajświętsza Ojcze, Synu i uchu Święty - cześć najgłębszą Ci oddaję i ofiaruję Ci najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, obecne na wszystkich ołtarzach całej ziemi - jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zbrodnie, zniewagi i świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie nieustannie obrażają Twój boski majestat i zasmucaj ą Niepokalane Serce Maryi. Przez zasługi Najsłodszego serca Jezusowego i Jego dziewiczej Matki najpokorniej błagam o miłosierdzie, ratunek i łaskę nawrócenia dla biednych grzeszników 

Śpiew: POWIEDZ LUDZIĄ