Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Modlitwa Wiernych

JAK PISAĆ MODLITWĘ WIERNYCH?

Modlitwa Wiernych powinna składać się z 5, góra 6 wezwań (zalecana jest ta 6-cio wezwaniowa)

Wezwania muszą być kolejno:

1. za Kościół (za kapłanów, o jedność w kościele, za papieża itp.);

2. za świat (o pokój na świecie, za rządzących itp.);

3, (4). dowolne (za chorych chorych cierpiących, za dzieci i młodzież, za radosnych, za smutnych, za błądzących, za zakochanych, za samotnych, za rolników, za dobroczyńców, za Ruchu Światło życie, o rychłą beatyfikację sługi Bożego….itp- wszystko o co chcemy się modlić- tu też daje się intencje mszalne typu: dziękczynna- błagalna, np. w podziękowaniu za 25 lat życia w małżeństwie prośmy o dalsze błogosławieństwo);

(4), 5. (po prostu przedostatnia intencja) za zmarłych, czyli standartowo- o chwałę nieba dla nich);

6. za nas tu zgromadzonych- o łaski dla tych, którzy gromadzą się przy Stole Eucharystycznym. Tą intencją najlepiej i najłatwiej jest nawiązać do ewangelii, np. Ewangelia o winnym krzewie : módlmy się za nas samych, abyśmy trwali w kościele jak winorośle w winnym krzewie ;).

Wezwania mogą wyglądać tak:

ROZBUDOWANE

1.Módlmy się za…..aby…. Ciebie prosimy- wysłuchaj nas Panie.

2.Prosimy Cię za…. Aby….Wysłuchaj nas Panie (w tym przypadku zaleca się, żeby powiedzieć, że powtarzamy „wysłuchaj nas Panie”, bo inaczej mamy masło maślane: „prosimy Cię za cośtam aby cośtam. Ciebie prosimy”- a po co ;))

3.Za ….. aby….Ciebie prosimy…

4.Polecamy, Ci Panie…aby…Ciebie prosimy…

5.ITP.- ZALEŻY OD WASZEJ KREATYWNOŚCI :).

6.NIEROZBUDOWANE- polegają na tym, że są arcykrótkie ;), po prostu: „módlmy się za kościół święty-Ciebie prosimy…”.

Cała modlitwa wiernych powinna trzymać się jednego schematu! Nie może być tak, że w pierwszym wezwaniu używasz schematu 1, a w drugim 6, a w trzecim 3 ;). Cały czas ten sam schemat… w tedy ona jest przejrzysta i piękna. (napisałam „powinna”, bo obecnie wszelkie zasady pisania modlitwy wiernych są łamane, a słychać to chociażby w naszym kościele jak Ksiądz proboszcz zakupi nieodpowiednią „książeczkę” z proponowanymi modlitwami wiernych… niektóre są ok., ale niektóre…yh ;])

Modlitwę wiernych powinno się czytać z AMBONY!

Powinien ją czytać ktoś z ludu lub ministrant- o ile to możliwe nie powinien(nie że nie może…;) jej czytać kapłan- bo to jest modlitwa WIERNYCH (wiem, że Ksiądz też jest wiernym, ale zaleca się, żeby była ona czytana przez osobę świecką).

Modlitwa wiernych może być spontaniczna, ale żeby była zgodna z zasadami należy ją umieścić w schemacie tzw modlitwy wiernych prowadzonej/ kierowanej (jak zwał tak zwał)więc są wyczytywane 4 intencje: 1. Módlmy się za kościół święty…. (tu padają intencje)… Ciebie prosimy…2. Módlmy się za świat ………………Ciebie prosimy… 3. Módlmy się za potrzebujących…….. 4 Módlmy się za nas samych……..

Zaleca się tu! Aby osoba czuła kiedy należy odpuścić czekanie na wezwania (ja to robię na zasadzie „do pięciu wezwań”, albo liczę do 5- i jeżeli w tym czasie nikt się nie odezwie to lecę dalej ;)); osoba prowadząca jest zarazem, taką która musi rozkręcić tą modlitwę; TAKA MODLITWA ZALECANA JEST W MAŁYCH WSPÓLNOTACH, NIE NP. NA NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII!

Modlitwa wiernych powinna być napisana jasnym językiem, ale zarazem wzniosłym

Przy pisaniu wezwań KONCENTRUJEMY SIĘ!, unikamy wieloznaczności, wielowątkowości i bałaganu. skoro modlimy się za chorych to módlmy się o zdrowie, albo o ulgę w cierpieniu, albo o przezywanie cierpień z Jezusem, bo jeśli tu modlimy się o zdrowie, a chwile potem nawiązujemy do tego by zjednoczyli się z Bogiem w niebie to już to jest sprzeczne :P