Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Praktyki i wymagania życia duchowego

Umacnianiu i pogłębianiu oraz wyrażaniu omówionej duchowości służą praktyki życia wewnętrznego i wspólnotowego, do których należą:

codzienne oddanie się Niepokalanej, Matce Kościoła i Chrystusowi Słudze;

modlitwa - codzienna praktyka Namiotu Spotkania i rozważanie tajemnic różańca;

uczestnictwo w modlitwie liturgicznej Kościoła - przynajmniej jutrznia i nieszpory, o ile możliwe we wspólnocie;

jak najczęstsze pełne uczestnictwo w Eucharystii;

codzienny kontakt ze słowem Bożym przyjmowanym jako słowo życia;

stałe pogłębianie wiedzy religijnej;

jak najczęstsze korzystanie w wierze z daru odpuszczenia grzechów czy to przez praktykę żalu doskonałego ("duchowego oddychania"), czy przez przyjmowanie sakramentu pojednania;

zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu i tytoniu;

dzielenie się dobrami materialnymi;

uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w jakiejś oazie - dla pogłębienia własnej formacji lub dla pełnienia posługi;

regularne uczestnictwo w dniach wspólnoty swojego rejonu oraz od czasu do czasu w oazie modlitwy;

regularne, zasadniczo tygodniowe uczestnictwo w spotkaniach grupy formacyjnej lub diakonijnej, w skład której się wchodzi.

Podejmowanie powyższych wymagań jest warunkiem i wyrazem żywotności i wierności każdego członka i wspólnot Ruchu wobec Chrystusa i Jego Ducha. Wdrażanie w nie dokonuje się w ramach procesu formacyjnego.