Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Droga Krzyżowa inna

1.WIECZERNIK

Jesteśmy w Wieczerniku. Pan Jezus przemienia chleb w swoje Najśw. Ciało i podaje apostołom. Podaje także nam. Mówi:

Daję Siebie wam słabym

grzesznym nędznym

byście byli

mocni

przemienieni

odnowieni

będziecie mnie spożywać

dajcie się spożywać innym

2. Ogrójec

Jesteśmy w Ogrójcu. Pan Jezus modli się cierpieniem aż do krwi. Mówi:

Daję wam dar modlitwy

w samotności

bólu

lęku

weźcie na waszą drogę

życia wśród ludzi

hałasu

utrudzenia

3. Pałac Heroda

Jesteśmy z Panem Jezusem przed Herodem. Słyszymy żądanie: zrób cud! Pan Jezus nic nie czyni. Swoim brakiem odpowiedzi mówi:

Niosę wam świadectwo

milczenia

byście nie dali się

zwieść własnym pragnieniom

ale nauczyli

rozpoznawać

nawet małe znaki

Mojego działania

4. Pałac Piłata

Jesteśmy na dziedzińcu rezydencji namiestnika rzymskiego, okupanta. Żydzi przypominają mu o jego zależności od cesarza i kuszą polityczną karierą. A Jezus mówi:

Daję wam przestrogę

byście

bardziej cenili

posłuszeństwo niż samodzielność

sprawiedliwość niż ludzkie uznanie

prawdę niż życie

5. Litostrotos

Jesteśmy świadkami wyroku Piłata: kazał Jezusa ubiczować i skazał Go na ukrzyżowanie. Niesprawiedliwy wyrok. Jezus się nie broni. Mówi:

Daję wam cierpienie

byście w chorobie

bólu

krzywdzie

dostrzegli Mój dar

umocnienia

na drodze świętości

6. Spojrzenie Matki

Jesteśmy na drodze, którą idzie Pan Jezus. W pobliżu nas stoi Maryja. Krótka chwila spotkania Syna z Matką. Jezus mówi:

Daję wam Moją Matkę

otulającą

łagodnością spojrzenia

chroniącą przed okrucieństwem świata

7. Niechęć Cyrenejczyka

Jakiś mężczyzna chciał przejść na drugą stronę. Żołnierze zauważyli go, zatrzymali. Jest zły na nich, ale musi posłuchać. Jezus zna jego bunt, mówi:

Daję wam posłuszeństwo

które Cyrenejczykowi zamieniło przymus

w błogosławiony udział

w Mojej misji

8. Przybicie do krzyża

Doszliśmy na Kalwarię. Stoimy w oddali. Boli nas niemożność przyjścia z pomocą Panu Jezusowi. W tej sytuacji On mówi:

Daję wam ból osamotnienia

trawiący serce

gdy zostaniecie wprowadzeni

na szczyt waszej Golgoty

9. Obojętność żołnierzy

Żołnierze wykonują rozkaz, nie zadają egzystencjalnych pytań. Kazano - więc zabijają, bezmyślnie okrutni. Jezus nam mówi:

Daję wam trud przebaczenia

winowajcom

krzywdzicielom

nieprzyjaciołom

jednoczący was ze Mną

w cierpieniu

odrzuceniu

10. Rozmowa z łotrem

W krótkiej chwili między życiem i śmiercią grzesznik wyspowiadał się. Wykorzystał sytuację otrzymaną od Boga. Jezus mówi:

Daję wam dar skruchy

po każdym grzechu

w każdej sytuacji

otwierający wasze serca

na Moją obietnicę zbawienia

11. Rozmowa z Janem i Maryją

Jesteśmy u stóp krzyża z umierającym Panem Jezusem, który przekazuję swój testament Maryi i Janowi, a w Nich także i nam, mówi:

Daję wam dar Syna

i dar Matki

dar Bożego dziecięctwa

i dar duchowego macierzyństwa

dzięki nim zawierzycie Mi siebie

i dacie się prowadzić

czułą dłonią Matki

12. Rozmowa z Ojcem

Pochyleni w rozpaczy ku ziemi, przeniknięci cierpieniem, ulegamy zwątpieniu i zapominamy obietnice Pana Jezusa. A On nam mówi:

Daję wam dar zawierzenia Bogu

w sytuacjach opuszczenia

ogołocenia

pustyni

nocy

byście mogli zawsze

trwać i wytrwać w miłości

13. Śmierć Jezusa

Jesteśmy zanurzeni w cierpieniu, beznadziejności, załamani klęską Tego, w którym złożyliśmy naszą nadzieję. Pan Jezus swoim konaniem mówi:

W chwili ostatniego tchnienia

daję wam dar Ducha

byście się nie załamali

nie zwątpili

ale szli odważnie w życie

umocnieni Naszą obecnością

14. Przez grób do nieba

Stoimy z Piotrem i Janem wobec otwartego Grobu. Zaskoczeni i przestraszeni. W głębi duszy słyszymy głos Jezusa Chrystusa:

Daję wam dar nadziei

mocniejszej niż

śmierć

grzech

nienawiść

daję wam dar wiary

odsuwającej kamienie tego świata

daję wam dar miłości

ogarniającej każdego

bo za każdego przeszedłem drogę

od śmierci do życia.