Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Jaki powinien być animator

Animator pozwala życiu żyć !

 • zachęca, czuwa, stara się o wytworzenie atmosfery zaufania
 • jest sługą przez dobroć i miłość
 • ma coś z ojca, coś z matki
 • zachęca zniechęconych
 • przewodniczy z łagodnością we wspólnocie
 • wspólnototwórczy
 • nie zraża początkujących
 • uczy nie tylko mówić ale i słuchać
 • nie przymusza nikogo do mówienia
 • swoim przykładem zachęca do dzielenia się i do modlitwy
 • pokorny, roztropny, nie wywyższa się
 • działa w jedności z pasterzami Kościoła
 • dyskretny, respektuje każdego
 • mówi: nie „moja” wspólnota, ale „nasza”
 • daje świadectwo całym swoim życiem
 • jest zaczynem pojednania we wspólnocie

 • zna swoich ludzi „po imieniu”
 • słucha Boga na pierwszym miejscu
 • modli się za całą wspólnotę i za każdą powierzoną sobie osobę indywidualnie
 • szuka przede wszystkim tego co w ludziach dobre
 • nie osądza, nie obwinia, nie moralizuje, „Ducha nie gasi”
 • zachęca onieśmielonych, moderuje rozgadanych nie na temat i nie w duchu świadectwa, zwraca uwagę, odbiera głos w razie konieczności
 • nie wykłada teologii, filozofii, światopoglądu
 • jest partnerem, przyjacielem, bratem, siostrą
 • pilnuje punktualności
 • trzyma się tematu spotkania
 • zachęca do czytania Pisma Świętego
 • modli się o dar rozeznawania woli Bożej
 • przypomina o modlitwie do Ducha świętego przed spotkaniem, przed czytaniem Słowa Bożego
 • wie, że jeden jest tylko Mistrz - Jezus
 • uczy innych jak dzielić się sobą, swoim spotkaniem z Chrystusem
 • uczy się od innych
 • czuwa, aby dzielenie się Słowem Bożym nie stało się dyskusją, polemiką
 • łączy dzielenie się z modlitwą
 • przyjmuje drugiego takim jakim jest
 • cały czas uczy się być dobrym pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa
 • pomaga innym coraz pełniej przyjmować Boże zbawienie, dar Nowego Życia
 • ożywiający musi sam być ożywiony i cały czas ożywiany, budzący sam przebudzony i wciąż przebudzany
 • wie, że życie jest z Życia !