Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Rachunek Sumienia

1. Jezus Chrystus jest moim Światłem i Życiem

- czy w życiu codziennym kieruję się wolą Jezusa Chrystusa ?

- czy jest On rzeczywiście na pierwszym miejscu w moim życiu ?

- czy pytam go o zdanie podejmując codzienne decyzje ?

- czy ulegam wpływom innych osób i światopoglądów, które utrudniają mi drogę do Ojca ?

- czy rozwiązuję moje wątpliwości w wierze ?

- na ile moje dzisiejsze życie jest przygotowaniem do realizacji powołania jakie ma dla mnie Jezus Chrystus ?

2. Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka

- jak często rozważam postawę Maryi jako wzoru dla mojego oddania się Jezusowi ?

- czy nie liczę zbyt mocno na własne siły w realizacji chrześcijańskiego powołania ?

- czy jestem gotów poświęcić całe swoje życie Bogu jeśli on powoła mnie do kapłaństwa lub życia zakonnego ?

- czy zawierzyłem kiedykolwiek swoje życie Maryi - Patronce naszego Ruchu, Jutrzence Wolności ?

- jak często odmawiam Różaniec ?

- czy kiedykolwiek wzywam orędownictwa Maryi ?

3. Duch Święty namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo

- na ile trwa we mnie świadomość Chrztu i Bierzmowania, w których otrzymałem Ducha Świętego ?

- czy wiem do czego one mnie zobowiązują ?

- czy mam świadomość Kapłańskiej, Prorockiej i Pasterskiej posługi która została mi zlecona w tych sakramentach ?

- czy jako animator jestem Pasterzem swojej grupy ?

- czy mam świadomość “nowości” mojego życia w porównaniu z tym jak wyglądało by ono bez Boga ?

- czy cenię sobie godność Dziecka Bożego ?

- czy cieszę się ze swojej wiary ?

- co myślę o sobie (czy nie uważam się za bezwartościowego, czy nie dostrzegam tylko swoich wad, czy nie uważam swojego życia za bezsensowne) ?

- czy modlę się do Ducha Świętego ?

- czy staram się odkryć dane mi przez Niego charyzmaty ?

- czy wykorzystuję dane mi charyzmaty ?

- czy pomagam innym dostrzec ich talenty ?

- czy w życiu i posłudze wierzę w działanie Ducha Świętego ?

4. Kościół - wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego,

- czy jestem odpowiedzialny za swój Kościół ?

- czy cenię sobie Kościół i Jego Pasterzy ?

- czy wspieram ich modlitwą ?

- czy troszczę się o własną więź z Bogiem dla budowania Kościoła ?

- czy mam świadomość więzi z innymi wiernymi w Kościele, czy zdaję sobie sprawę, że oni są mi potrzebni i ja jestem im potrzebny ?

- czy regularnie uczestniczę w spotkaniach mojej grupy formacyjnej ?

- czy prowadzona przeze mnie grupa jest naprawdę grupą formacyjną ?

- czy przez własną, aktywną postawę współtworzę grupy do których należę ?

- jaką posługę podejmuję dla dobra mojej parafii ?

- czy interesuję się życiem parafii ?

5. Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia,

- czy staram się wprowadzać w swoje życie zastosowania wynikające z Namiotu Spotkania ?

- czy w ciągu dnia pamiętam o “Słowie Życia” wybranym na Namiocie Spotkania” ?

- jak często sięgam po Pismo Święte ?

- czy nie przedkładam osobistej mądrości nad przekaz Dobrej Nowiny na spotkaniach ?

- czy orientuję się, jako animator, jakie problemy mają osoby w mojej grupie odnośnie Namiotu Spotkania czy lektury Biblii ?

6. Modlitwa jest oddechem Nowego Życia,

- czy modlę się rano i wieczorem, dziękuję Bogu za spożywane pokarmy, wzywam Go w ciągu dnia ?

- czy w moim domu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej jestem animatorem modlitwy ?

- czy uczestniczę, przynajmniej gdy pozwala mi czas, w spotkaniach modlitewnych i Oazach Modlitwy ?

- czy pamiętam w modlitwie o ludziach powierzonych mojej pieczy i odpowiedzialnych za moją formację, o moich bliskich ?

- jak często zapominam o modlitwie ?

- jak wygląda mój udział w modlitwie wspólnotowej; czy pozwalam aby wówczas Duch Święty mówił także przeze mnie ?

- czy wierzę, że Bóg może przez moją modlitwę zdziałać więcej niż ja sam ?

- czy odprawiam regularnie Namiot Spotkania ?

- czy uczę innych modlitwy ?

7. Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym

- jak często jestem na Eucharystii z własnej woli, z miłości do Jezusa ?

- na ile mam wówczas świadomość obecności Boga ?

- jak często uczestniczę w innych formach modlitwy liturgicznej i paraliturgicznej (Brewiarz, nabożeństwa...)

- jak przygotowuję się do powierzonych mi posług liturgicznych ?

- czy moje zachowanie jest świadectwem poszanowania dla świętości Liturgii ?

- czy każda Eucharystia w której uczestniczę jest pełnym spotkaniem z Chrystusem przez przyjęcie Komunii Świętej ?

- czy nie unikam posługi na Liturgii spychając zadania przeznaczone wiernym na kapłana lub innych uczestników Liturgii?

- czy interesuje mnie udział osób, które prowadzę we Mszy świętej, szczególnie przed spotkaniem formacyjnym ?

- czy staram się o zdobycie wiedzy celem zrozumienia znaków liturgicznych ?

- czy jest moją troską aby piękno Liturgii było siłą przyciągania ku Bogu innych ?

8. Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana,

- czy moje zachowanie w domu i szkole jest godne miana chrześcijanina ?

- czy moja postawa nie cechuje się faryzejską świętością ?

- w jakich dziedzinach najczęściej jestem niekonsekwentny w swej postawie świadka (strój, głośność, sposób mówienia, brak uprzejmości...)

- czy potrafię podjąć rozmowę na temat wiary wśród ludzi nieprzychylnie usposobionych ?

- czy dzielę się radością spotkania z Panem, bogactwem jakie On wnosi w moje życie wśród najbliższych, krewnych w grupie ?

- czy nie wstydzę się mojej wiary i praktyk religijnych ?

- czy nie wstydzę się być dobrym ?

- czy znak mojego Ruchu traktuję jako element świadectwa ?

- czy moje świadectwo jest radosne i pełne entuzjazmu ?

- czy potrafię dawać świadectwo solidnego wykonywania obowiązków ?

- czy wykorzystuję wszystkie sytuacje do dawania świadectwa ?

9. Nowa kultura polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność

- jakie są moje zniewolenia ? - czy podejmuję z nimi walkę ?

- jaki wpływ mają na mnie środki przekazu, moda, subkultury młodzieżowe ?

- czy mam odwagę zło nazwać złem i dać temu świadectwo ?

- czy szanowałem godność ludzkiego ciała ?

- czy dążę do rozwijania siebie przez zdobywanie wiedzy ?

- czy moja mowa, kultura bycia budowały wspólnotę ?

- czy jestem mądrze wymagający wobec siebie i innych, zwłaszcza osób z mojej grupy ?

- czy budowałem wspólnotę rodzinną czy inną do której należę z racji nauki czy pracy ?

- czy mam świadomość, że wzajemne odniesienia we wspólnocie są dla ludzi sprawdzianem autentyczności naszej wiary ?

- czy zachowuję czystość w słowach, czynach ?

- czy jestem strażnikiem czystości i skromności w zachowaniu, mówieniu, ubieraniu się ?

- czy pielęgnuję w sobie wartość czystości ? - czy promieniuje to na innych, szczególnie moją grupę ?

- jak przeżywam własną miłość ?

- czy nie jestem zniewolony przez środki masowego przekazu ?

- czy podchodzę do niech krytycznie ?

10. Agape czyli piękna miłość,

- czy nie traktuję miłości tylko jako uczucia ?

- czy jestem dobrym przyjacielem ?

- czy jestem stały w miłości, traktuję ją poważnie ?

- czy nie jestem przyczyną zniekształcenia obrazu pięknej miłości ?

- czy jestem odpowiedzialny za uczucia, które żywię w stosunku do innych i za te, które u innych wywołuję ?

- czy w swej posłudze jestem bezinteresowny, nie szukam własnej chwały i satysfakcji ?

- czy nie umniejszam swojej wartości przez bierną postawę, brak zaangażowania ?

- czy potrafię przyjść z pomocą bliźniemu kosztem mojego czasu ?

- czy uważam służbę bliźniemu za coś co jest naturalne dla chrześcijanina i wypływa z jego serca a nie z nakazu ?

- jak wygląda moja praca nad sobą ?

- jak często się spowiadam ? - czy mam stałego spowiednika ?

- czy pamiętam o “duchowym oddychaniu” każdego dnia ?

- nad jaką wadą ostatnio pracowałem ?

- jakie są przyczyny moich niepowodzeń w pracy nad sobą ?

- jaką diakonię podejmuję na rzecz Ruchu i Kościoła ?

- czy nie jestem biernym uczestnikiem Ruchu, czekając aż ktoś zleci mi zadanie do wykonania ?

- czy służę w moim środowisku angażując się w działania tam podejmowane ?

służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła

- czy dbam o to by nikt nie czuł się zagubiony niechciany w mojej wspólnocie, rodzinie, środowisku ?