Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Adoracja przy grobie Pańskim

ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIARA

GDY SCHODZIMY SIĘ

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa

Gdy schodzimy się by wielbić imię Twe

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte

Błogosławisz boś obiecał to

Błogosławisz mocą swą.

OSOBA I: „Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Musicie być mocni mocą nadziei (…). (…) Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.” Jan Paweł II

OSOBA II: „A Jezus jeszcze raz zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. (…) Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.” Mt 27, 50; 57-61

OSOBA III: Dzisiaj jest noc wiary. Nie wierząc Jezusowi do końca nie moglibyśmy patrzeć się tak spokojnie na krzyż, na jego śmierć. Widząc jego śmierć pogrążylibyśmy się w rozpaczy bez końca. Porzucilibyśmy jego naukę i jego samego. Przy jego grobie trzyma nas wiara. Wiara, że Jego słowa wypełnią się do końca. Wiara w Jego zmartwychwstanie.

OSOBA IV: Wierzymy, ale dlaczego? Zastanówmy się chwilę.

Chwila ciszy

OSOBA V: ks. Jan Twardowski Wierzę

Wierze w Boga

z miłości do 15 milionów trędowatych

do silnych jak koń dźwigających paki od rana do nocy

do 30 milionów obłąkanych

do ciotek którym włosy wybielały od długiej dobroci

do wpatrujących się tak zawzięcie w krzywdę żeby nie widzieć sensu

do przemilczanych - śpiących z trąbą archanioła pod poduszką

do dziewczynki bez piątej klepki

do wymyślających krople na serce

do pomordowanych przez białego chrześcijanina

do wyczekującego spowiednika z uszami na obie strony

do oczu schizofrenika

do radujących się z tego powodu że stale otrzymują i stale musza oddawać

bo gdybym nie wierzył

osunęliby się w nicość

PAN JEST MOCĄ

Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan.

Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem nie jestem sam.

W Nim moja siła, nie jestem sam.

OSOBA IV: Czym jest dla nas wiara?

OSOBA VI:

Najczęściej tym, czym właśnie nie jest. Nie jest zrozumieniem, bo gdyby umysł ludzki objął Boga, Bóg nie byłby Bogiem. Wiara jest łaską, darem Bożym, szczęściem dla człowieka, który ten dar otrzymał. Jest odpowiedzialnością i powołaniem. Ks. Jan Twardowski

OSOBA IV: Jaka jest nasza wiara? Ta zwyczajna, na co dzień. W szkole, na ulicy, w pracy i w sklepie?

OSOBA VII: Idziemy ulicą, zatrzymuje nas jakiś człowiek wymachujący Biblią i pyta nas dlaczego jesteśmy katolikami. Wmawia, że nie wiemy w co wierzymy, a nasz Bóg jest nieprawdziwy…

Albo inaczej nowoczesny ateista pyta po co nam Bóg, twierdzi że wiara to przesąd nie potrzebny w dzisiejszym świecie.

A my? Chowamy krzyżyki pod swetrem, zapominamy o mszach świętych w niedziele, a przyłapani na chodzeniu do domu Bożego twierdzimy, że to przyzwyczajenie, że rodzice karzą.

OSOBA VIII: Europa zna Jezusa i Ewangelie od 2000 lat. Dziś zaś wierzy tu coraz mniej ludzi. Coraz więcej chrześcijan wybiera sobie tylko fragmenty Chrystusowego nauczania, albo jest wierzącym tylko w niedzielę, bo uważają, że w „normalnym życiu” stosowanie się do Bożych przykazań to głupota.

PANIE PROSZĘ SPRAW

Panie proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne,

Abym zawsze kochał to, co piękne,

Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.

OSOBA I: Azja, Ameryka, Oceania, Afryka kontynenty misyjne. Tereny, na których nie rzadko pierwszy misjonarz pojawił się sto lat temu. W ciągu ostatnich lat tysiące chrześcijan na tych kontynentach znosiło prześladowania, dyskryminacje, drwiny za to, że wierzą.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat 848 osób oddało życie za wiarę, w tym 240 osób świeckich.

OSOBA II: Dzisiaj to nie Europejczycy uczą wiary, ale to oni są nawracani przez przykład żywej wiary mieszkańców innych kontynentów. Chrześcijan, którzy nie raz nie widzą kapłana miesiącami, a nawet latami. A gdy przyjeżdża czekają godzinami by go powitać.

OSOBA III: „Po kolejnych 30-stu kilometrach (w części buszową drogą, z przełożeniem na cztery koła - bo było po deszczu i drogi rozmyte) dojechałem do drugiej Stacji. Tam czekało już pewnie ze 100 uczniów z pobliskiej szkoły na Spowiedź św. Od razu więc do konfesjonału. Po ich wyspowiadaniu myślałem, że nieco odpocznę, ale gdzie tam! Ludzie już się dowiedzieli, że ksiądz przyjechał i uczynili mnie zajętym tylko tą posługą, aż do zapadnięcia ciemności. Ks. Krzysztof Morka, Papua Nowa Gwinea

OSOBA IV: Ks. Jan Twardowski Wielka Mała

szukają wielkiej wiary kiedy rozpacz wielka

szukają świętych co wiedzą na pewno

jak daleko odbiegać od swojego ciała

a ty góry przeniosłaś

chodziłaś po morzu

choć mówiłaś wierzącym

tyle jeszcze nie wiem

- wiaro malutka

WATERWALKER

Wierzyć to znaczy chodzić po wodzie

Chodzić za Jezusem, kiedy lepiej jest lub kiedy gorzej

Wierzyć to znaczy spoglądać w niebo, kochać bliźniego

I żyć wszystkim na codzień.

NADZIEJA

OSOBA V: „Nadzieja jest zawsze większa od nas, zawsze nas przerasta. Wtedy, kiedy załamują się nasze ludzkie plany, kiedy czujemy się przegrani, wtedy ma dojrzewać w nas nadprzyrodzona cnota nadziei – mamy zacząć pokładać nadzieję w samym Bogu, w Nim szukać sensu naszego cierpienia, niepowodzenia, rozstania.

Wiara i nadzieja są cnotami bliźniaczymi. Nadzieja nie jest „matką głupich”, ale wtajemniczeniem mądrych.”

Ks. Jan Twardowski

OSOBA VI: „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę odkupienia; czyńcie to z radością w sercu i stawajcie się głosicielami nadziei w świecie, wystawionym często na pokusę rozpaczy; głosicielami wiary w świecie, który wydaje się często ulegać niedowiarstwu; głosicielami miłości pośród wydarzeń każdego dnia, często zdeterminowanych przez logikę nieokiełznanego egoizmu.” Jan Paweł II

ROZPIĘTY NA RAMIONACH

Ref. Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie

Chrystusie Synu Boga, spójrz proszę za ziemię.

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi

Gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża,

Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,

Modlących się wysłuchaj, wybacz umierających.

Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat, na ziemie,

na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy nas będziesz sądził, Boskie miłosierdzie,

Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

OSOBA VII: „(…) rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. (…) Potem Józef z Arymatei, który był uczniem JEZUSA, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało JEZUSA. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do JEZUSA w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało JEZUSA i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, że względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono JEZUSA, bo grób znajdował się w pobliżu.” J 20, 30; 38-42

OSOBA VIII: Dzisiejsza noc to także noc nadziei. Patrzmy się na Jezusowi grób i żywimy nadzieję, że dobro zwycięży, że powróci do nas „Światło na oświecenie pogan” i znów nie będziemy sami. Mamy nadzieję, że Pan powróci jak zapowiedział.

OSOBA I: Ks. Jan Twardowski Większa mniejsza

Niech się twój nos nie krzywi

Otworzą się oczy

W lewym uchu zadzwoni bo to dobrze wróży

Niech się twoje usta do nas roześmieją

Większa niż hipopotam

Najmniejsza nadziejo

OSOBA II: Czym jest nadzieja?

OSOBA III: Najczęściej tym czym nie jest i za co ją uważamy. Często kojarzy się z nią tęsknota, pragnienie, marzenie o szczęściu, wyjeździe za granicę, skończeniu studiów. Taka nadzieje jest trochę niepewnością.

Nadzieja prawdziwa jest pewnością, że spełni się wszystko to, czego Pan Bóg chce.

Nadzieja chrześcijańska jest pewnością, że ubodzy prześladowani, cierpiący dla Boga będą wynagrodzeni.

Ks. Jan Twardowski.

U PANA DZIŚ

U Pana dziś zostawiam troski swe,

Oddaje Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.

Składam Go u Jego stóp i ulgę czuję znów.

Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

OSOBA IV: „Jesteście nadzieją Kościoła. Jesteście moją nadzieją.” Powiedział Jan Paweł II. Jesteśmy nadzieją. Te słowa to wielki zaszczyt, ale też wielkie wyzwanie. Będąc nadzieją nie powinniśmy zawieść. Musimy żyć Chrystusem, aby sprostać temu wyzwaniu. Żyć Ukrzyżowanym nie tylko w Wielki Tydzień i Boże Narodzenie, ale 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, całe życie!!!

OSOBA II: Być nadzieją? Co to znaczy?

OSOBA V: Chyba przede wszystkim to że jesteśmy potężni, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Często mówimy, że nie wiele możemy zmienić, a zresztą mamy przecież własne problemy. Czemu to my mamy pomagać głodującym dzieciom w Polsce i na świecie? Dzieci żołnierze? Nie nasz problem, to się dzieje na drugim końcu świata. Chorzy na AIDS? Sami sobie winni, powinni bardziej uważać. Dzieci pracujące kilkanaście godzin w fabrykach za nędzne grosze? Sprzedawane, wykorzystywane? Powinni zająć się nimi ich rodzice.

OSOBA VI: Zawsze znajdziemy powód dla którego nie warto nawet próbować. Ale to wszystko nie prawda!!! Możemy wiele zmienić, możemy przenosić góry!!! Wystarczy nasza wiara, abyśmy stali się nadzieją dla wielu!!!

OGRODY

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody (o Panie/ogrody)

Już teraz we mnie Twe królestwo jest

OSOBA VII: Nie trzeba wcale tak wiele. Czasem wystarczy modlitwa. Czasem list. Czasem złotówka. Czasem uśmiech, albo życzliwe słowo. Czasem wystarczy tylko tyle by zmienić świat.

OSOBA VIII: Bo modlitwa pomoże komuś spróbować jeszcze raz spotkać się z Bogiem. List pomoże misjonarzowi wytrwać w obranej drodze, gdy poczuje zwątpienie. Złotówka będzie tą brakującą do kupna leku, który uratuje komuś życie. Uśmiech pomoże komuś uwierzyć w dobro ludzi.

OSOBA I: Nie wolno tylko wątpić w sens takich drobnych, dobrych uczynków. Nie wolno przejmować się tym co niektórzy nazywają porażką. Jeśli uczyniłeś coś dla kogoś twój dobry uczynek wcześniej czy później wyda on owoce. Na tym, lub na tamtym świecie, może nie taki o jakim myślałeś, ale wyda. Dobry uczynek nigdy nie jest porażką.

OSOBA II: Nie wolno nam też myśleć, nie uratuje, nie pomogę wszystkim. Ty nie, ale Bóg może to zrobić, ty możesz próbować zrobić co w Twojej mocy. Często pytamy się czemu Bóg pozwala na tyle bólu, cierpienia, okrucieństwa na świecie. Czemu nic z tym nie robi. Ale on już coś zrobił. Stworzył CIEBIE. Właśnie CIEBIE. Nie oglądaj się na innych. Oni pójdą za Tobą, uczyń po prostu ten pierwszy krok.

UŚMIECHNIJ SIĘ

1. Znowu widzę przygnębioną twarz,

Znowu widzę zasmucone oczy,

Zagubiony wśród codziennych spraw,

Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz.

Ref.: Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie,

Wie, czego ci potrzeba, lecz chce,

Byś ty zaufał sercem Mu.

Już nie martw się,

On z tobą jest na zawsze i kocha cię,

I winy ci przebacza. Lecz nie lękaj się!

Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz,

2. Czego chciałeś tak ze wszystkich sił,

Tyle planów powiązałeś z tym,

A tu nagle, mówisz, Jakiś pech,

Wszystko inaczej potoczyło się.

3. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał,

Gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka.

Krzyż codzienny chciałeś zrzucić sam.

Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka.

OSOBA III: „Słoneczne promyki radości” Phil Bosmans, Florian Werner

Każdy wie, że miliony ludzi cierpią głód – dziś, wczoraj, jutro.

Nie mogą pracować, bo nie mają co jeść.

Chorują, bo nie mają co jeść.

Nawet dzieci umierają, bo nie mają co jeść.

Wielu mówi: „Nie mogę tego więcej słuchać, nie chce oglądać. Mam tego dość.

Wciąż ten głód i głód”.

Dopóki ludzie będą umierać z głodu, dopóty na czołach bogatych widnieć będzie znamię Kaina.

Przerażenie nic nie pomoże. Współczucie nic nie zmieni.

Same słowa też nie wystarczą.

Nic nie pomoże, dopóki nie będziemy dzielić się z innymi.

Podziel się chlebem, a będzie ci lepiej smakować.

Podziel się szczęściem, to ono się powiększy,

Tam, gdzie ludzie dzielą się sercem, tam rośnie nadzieja.

MIŁOŚĆ

OSOBA IV: Ks. Jan Twardowski TYLKO

Wiara przy wierze

nadzieja przy nadziei

jak skowronek poważny i śmieszny

za mały w przestworach

tylko miłość jak morze

od morza do morza

OSOBA V: „Nauka stale dzieli i szufladkuje: wiara, nadzieja, miłość. Właściwie chodzi przecież tylko o miłość, bo miłość prawdziwa jest i wiarą, i nadzieją. Jeżeli ktoś naprawdę kocha, to i wierzy temu, kogo kocha. Jeżeli kocha, to i ma nadzieję na to, w czym pokłada swoje tęsknoty i pragnienia.” Ks. Jan Twardowski

OSOBA VI: „Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.” Jan Paweł II

OSOBA VII: „Lecz JEZUS zawołał donośnym głosem i oddał ducha. (…)Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało JEZUSA. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął JEZUSA [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.” Mk 15, 37; 42-47

OSOBA VIII: Dzisiejsza noc będąc nocą wiary i nadziei nie może nie być także nocą miłości. Wiara i nadzieja wypływają z miłości, są z nią nierozerwalnie związane. Noc miłości, z której Pan Jezus, Bóg-Człowiek umarł za nas na krzyżu. Noc miłości Maryi, cierpiącej Matki, która patrzyła na Drogę Krzyżową Jezusa i Jego śmierć na krzyżu, która trzymała Jego umarłe ciało na kolanach i widziała jak Jej Jedynego Syna składają do grobu. Noc miłości Piotra, który gdzieś tam siedział i płakał, bo mimo wielu wielkich słów nie umiał wytrwać przy Mistrzu w godzinie próby. Noc miłości stojących przy Krzyżu uczniów i tych, którzy cierpieli gdy Pan umierał, ale nie potrafili przełamać strachu i zostali w domach. Noc miłości tak wielkiej, że pokonała śmierć!!!

OSOBA I: Ks. Jan Twardowski Zdejmowanie z krzyża

Rozpoczynam od głowy

już nie pytam czy boli

śmierć nie znosi takich pytań bo po co

włosy teraz odgarniam spod za ciężkiej korony

co jak owce czarne się tłoczą

potem ciernie wyjmuję

po kolei całuję

liczę na głos pierwszy drugi trzeci

groźne zajadłe teraz smutne zabawne

jak czerwone kredki dla dzieci

teraz łzę zdejmuje mu z twarzy

tę ostatnią co stygła i parzy

wreszcie z gwoździ wyrywam nogi ręce

dalej nie wiek co dalej

choćby świat się zwalił modlę się do serca

o serce

JEZU TYŚ JEST

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.

Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.

Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

OSOBA II: O miłości można mówić, ale po co? Miłość to nie słowa. To czyny!

OSOBA III: Ks. Jan Twardowski Najbliżej

Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszedł

poprzez życzenia na święta

poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta

przez kogoś kto był przy tobie w grypie

przez tego co po spowiedzi już nie szczypie

poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił

poprzez kogoś kto ci się krzywić zabronił

poprzez psa co nogi ci lizał

przez serce krzyczące z krzyża

OSOBA IV:

„Co dzień do naszego ośrodka przynoszą z odległych wiosek na zwykłych noszach uplecionych z liści bananowych dziesiątki chorych. Franciszka dowlokła się sama ze swą siostrzyczką, pokonując 19 km wąskimi ścieżkami na skróty. Przed ośrodkiem upadła z wycieńczenia.” S. Marta Litawa, Kigali-Masaka

POTRZEBA SERC

Ref: Potrzeba serc, które ściśle zjednoczą się z Panem.

Potrzeba tych, którzy wszystkich nauczą żyć miłością.

Potrzeba, abyś dla ludzi był Bożym kapłanem,

Rycerzem pokoju, nadziei ostoją,

drogą w zagubieniu, pociechą w strapieniu.

Bądź znakiem Chrystusa, daj dłonie i usta Jemu.

Niech działa przez ciebie, niech daje nam siebie w Eucharystii.

Pomóż Go pokochać, sens nadać życiu ziemskiemu.

Tak bardzo potrzeba żniwiarzy dla nieba dziś.

1. On dłoniom twoim da błogosławiącą moc,

A słowom siłę ognia, jasność dnia,

Byś umiał rozpromienić duszy ludzkiej noc,

Nadzieję zanieść tam, gdzie jej tak bardzo brak.

2. Twym szlakiem ziemia, bratem człowiek, ojcem Bóg,

A dom twój tam, gdzie czeka ciebie lud.

Tyś ochotnikiem Zbawcy, sługą Jego sług.

On sam umocni cię na apostolski trud.

OSOBA V: W Afryce stacja misyjna to często najbliższy „szpital”. Afrykańskie matki nie raz niosą swoje chore dzieci do misji. Mimo, że to nieraz 30, 50 i więcej kilometrów. Czynią to często wbrew woli rodzin, które wierzą, że jeśli szaman nie pomógł to dla dzieci nie ma już ratunku. Nie raz nie jedzą nic wiele dni, aby dać cokolwiek swoimi dzieciom. Potężna jest miłość matki.

OSOBA VI: Ks. Jan Twardowski GŁODNY

Mój Bóg jest głodny

ma chude ciało i żebra

nie ma pieniędzy

wysokich katedr ze srebra

Nie pomagają mu

długie pieśni i świece

na pierś zapadłą

nie chce lekarstwa w aptece

Bezradni

rząd ministrowie żandarmi

tylko miłością

mój Bóg się daje nakarmić.

OSOBA VII: „Od czerwca jednak Pan Bóg wystawił mnie na próbę. W ciągu siedmiu tygodni złapałem trzy razy malarię a później znalazłem się w szpitalu pod kroplówką, gdzie spędziłem tydzień czasu bez jedzenia. Lekarz stwierdził silne zapalenie jelita i przewodu pokarmowego. Od tamtego czasu aż do grudnia nie było tygodnia żebym nie odwiedzał lekarza. W końcu znalazłem Polaka, który ostatecznie rozpoznał, że problem nie leży w jelicie, czy gdzie indziej, ale w kręgosłupie, który po małej kolizji w 2000 roku został nieźle nadwerężony (wyskoczyły mi wtedy dwa dyski). Teraz jest dobrze: noszę pas usztywniający kręgosłup…”

Ks. Robert Kozielski, Kenia

PANIE PRZEPASZ MNIE

Panie przepasz mnie i poprowadź gdzie ja nie chce pójść,

Panie, o Panie, przepasz mnie. x2

Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?

Panie, Ty wiesz, Ty wierz że Cię kocham. x3

(że ja miłuję Cię!)

OSOBA VIII: Misjonarze dla swej pracy znoszą wiele chorób, nieprzyjemności, a czasem nawet prześladowania. Robią to wszystko w imię Jezusa, w imię Ewangelii, w imię miłości do drugiego człowieka.

Ojciec Damian, by służyć trędowatym na Molokai zgodził się zostać na zawsze na wyspie. Bez możliwości odwiedzin ojczyzny, rodziny, a nawet spowiedzi bez świadków.

Święty Augustyn Shao wraz z innymi chrześcijanami z Chin oddał swoje życie za wiarę.

Żyło i żyje jeszcze wielu misjonarzy, którzy cierpieli, a nie raz umierali w imię swojej miłości do Chrystusa . Czy nie jest to piękny przykład miłości? Właśnie nią karmi się Bóg.

OSOBA I: Nie ma większej miłości nad tę, gdy Ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Jak, więc wielka musiała być miłość Pana, który oddał swoje Zycie nie tylko za swoich przyjaciół, ale i za tych, którzy go ukrzyżowali i ludzi już od dawna zmarłych i nienarodzonych?

NIE BÓJ SIĘ

Nie bój się, nie lękaj się,

Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy!

Nie bój się, nie lękaj się,

Razem czuwajmy!

OSOBA II: Ks. Jan Twardowski Czuwanie

W świętym czuwaniu kryje się ostrzeżenie i nadzieja.

Ostrzeżenie, że możemy przegapić wielką sprawę, nadzieja, że Bóg chce się nami posługiwać.

Czuwajmy nawet wtedy, gdy się przedłuża Jego nieobecność i mogłoby się wydawać, że nie przyjdzie.

Kiedy myślimy o Bogu, starajmy się tak zachowywać jak zakochani, którzy stale czekają na spotkanie, telefon, rozmowę, najmniejszy upominek.

Kto kocha, czeka na ukochanego.

Czasem oczekiwanie jest już miłością.

OSOBA III:

„Słoneczne promyki radości” Phil Bosmans, Florian Werner

Wierzę w dobro człowieka, bo widząc rozkwitające bazie - wierzę w wiosnę.

Wierzę w ludzi… Ludzi prostych, tych, którzy żyją i uśmiechają się,

cieszą się drobnymi sprawami i mówią „tak” do wschodzącego słońca,

i do wszystkiego co wyrasta z gleby dobrych i złych dni.

Ich imiona nie widnieją na szpaltach gazet.

Ci nigdy nie używają pieści.

Oni kochają ludzi.

Prości ludzie są wspaniałymi istotami.

To ludzie, od których, bez szumnego rozgłosu, rozchodzą się na świat strumienie miłości.

Są oazami na naszej pustyni. Są gwiazdami nocą.

To jedyne płuca, dzięki którym świat może jeszcze oddychać.

PRZEMIANA

1. Jak wielka o Panie zachodzi przemiana,

Gdy przed Twym obliczem uginam kolana.

Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary,

Pustynia na ogród zamienia się wiary.

Ref.: (2x)

Klękamy, a wszystko ucicha dokoła,

Wstajemy, a zorza otacza nam czoła.

2. Klękamy w słabości i pełni boleści,

Wstajemy, by z mocą ogłaszać Twe wieści.

Więc po co się sami i innych krzywdzimy,

I zamiast być mocni, się stale martwimy.

3. Wzdychamy, że troski nas ciężar przygniata,

Gdy mamy modlitwę, co w niebo ulata.

O Panie Ty dajesz odwagę i radość,

Bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz zadość.