Oaza Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże

Witam wszystkich odwiedzających stronę internetową Oazy Parafi Lipowa. Strona internetowa otwiera się poprawnie we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Wrazie jakich kolwiek problemów, sugesti, zmian, błędów lub chęci stania się jednym z nas proszę o kontakt z nami.

 

Kalendarz 

Święty na każdy dzień 

Warto zajrzeć:

Ministranci 

 Refleksja na dziś 

Groziła by nam pustynia

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”

Kard. Karol Wojtyła


Początki historii Ruchu Światło-Życie sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch ten rozwinął się z oaz prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki. Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie. Nazwa pochodzi od greckiego

„fos-oe” co znaczy „Światło-Życie”, a znakiem jest krzyż grecki z wpisanymi tymi właśnie słowami.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Do Ruchu mogą należeć ludzie w różnym wieku, zarówno świecy jak i duchowni. Poprzez formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę małych grup.

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Jest to dziesięć drogowskazów wskazujących drogę właściwego rozwoju Chrześcijanina.

Oaza jest wspólnotą wspólnot. Wszystkie grupy parafii są jedną wspólnotą i spotykają się razem. Na rekolekcjach wakacyjnych spotykają się ludzie z różnych parafii ale tworzą jedną wspólnotę. Pięknym symbolem jedności są Dni Wspólnoty kiedy to grupy oazowe z całej diecezji spotykają się na wspólnej Eucharystii, po jej zakończeniu można spotkać się w gronie znajomych.

Należący do Oazy podzieleni są na grupy wiekowe, każda grupa ma swojego Animatora, którego rolą nie jest nauka religii ale ukierunkowanie rozwoju duchowego członków jego grupy. Według słów Chrystusa „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” Animator dzieli się tym czego Bóg dokonał w jego życiu. Formacja Ruchu oparta jest na katechumenacie, stąd też ruch ten określa się jako deuterokatechumenat, czyli powtórny katechumenat. Na każdym szczeblu Oazy (OND, ONŻ itp.) wyróżniamy trzy stopnie formacji. Pierwszy stopień to ewangelizacja prowadząca do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, na rekolekcjach wakacyjnych 1st. Drugi to deuterokatechumenat, w tym czasie uczestniczymy również w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej. Zakończony jest „wyjściem z Egiptu” swoich własnych niewoli i przyjęciem „Drogowskazów Nowego Człowieka”. Od tej pory zaczyna się ukierunkowane życie ucznia Chrystusa. Dalsza formacja to odkrycie swojego własnego miejsca w Kościele i rekolekcje 3 st. „Ecclesia Mater Mater Ecclesiae” czyli „Kościół Matka, Matka Kościoła”. Św. Cyprian zadeklarował krótko: "nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę". Od tej pory możemy należeć do diakonii, która nam najbardziej odpowiada i przez to służyć Kościołowi. W Ruchu Światło-Życie istnieją następujące diakonie: Jedności, Ewangelizacji, Modlitwy, Wyzwolenia, Liturgiczna, Muzyczna, Komunikowania Społecznego, Oaz Rekolekcyjnych, Słowa, Formacji diakonii, Życia. Każda z Diakonii spełnia inne zadania, a wszystkie razem się uzupełniają oddając się na służbę Kościołowi. Każdy z nas, którzy określamy siebie mianem Chrześcijan, jest powołany do służby Kościołowi Chrystusowemu.

Rekolekcje wakacyjne trwają 15 dni i jest to czas poświęcony Bogu i ludziom. Poznajemy Boga, umacniamy się duchowo, a życie we wspólnocie pozwala poznać drugiego człowieka i Boga w nim. Codzienna Msza święta, która jest centrum dnia, wspólne modlitwy, śpiew, spotkania w grupach, jak również czas poświęcony zabawie składa się na 15 dni odnowy swojego spojrzenia na świat i innych ludzi. Kto raz prawdziwie przeżyje rekolekcje ruchu Światło-Życie, ten już w nim pozostanie.

W naszej parafii również zaczyna działać Ruch Światło-Życie, czyli Oaza. Spotykamy się od września w każdy piątek. Gromadzimy się najpierw na Mszy Świętej, która jest centrum naszego spotkania, a następnie przenosimy się do salek katechetycznych. Skupiać się będziemy na comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu, spotkaniach formacyjnych ale również na wspólnych zabawach, ogniskach czy wędrówkach.

Jeśli chcesz dobrze wykorzystać dany Ci przez Boga czas, pogłębić swoją relację z Panem Bogiem i poznać wspaniałych ludzi zapraszamy na nasze spotkania. Zapraszamy gimnazjalistów i starszą młodzież. Przyjdź, a nie będziesz żałował.

Paweł